Tarieven en betalingen

Tarieven en betalingen

Tarieven 2020

Onze praktijk heeft voor 2020 goede kwaliteits- en prijsafspraken kunnen maken met de grote zorgverzekeraars, waardoor we snel kunnen werken en voor veel behandelingen geen machtiging meer aan hoeven te vragen.
Het levert in veel gevallen zelfs financiële voordelen op: U krijgt bij onze praktijk meer vergoed, dan bij een praktijk zonder overeenkomst.
Zorgverzekeraars in Nederland maken vaak deel uit van een grotere groep zorgverzekeraars, die afspraken maakt met de zorgverlener.

U kunt onze tarieven vergelijken met de vergoedingen vanuit uw eigen polisvoorwaarden. Wij leveren maatwerk en dat geldt ook voor uw begroting.

Alleen als u langs komt voor een Consult, zodat wij de situatie goed kunnen beoordelen kunnen wij u precies vertellen wat de totale kosten zijn. Onze praktijk zal overigens van elke behandeling boven de € 150,- een begroting aan u uitbrengen. Zo weet u ten allen tijde waar u aan toe bent.

Reguliere tandheelkunde & mondhygiëne

Vergoeding reguliere tandheelkundige behandeling tot 18 jaar

De meest voorkomende behandelingen (denkt u aan de periodieke controle, het vullen van gaatjes en fluoridebehandelingen) worden volledig door de basisverzekering vergoed.
Bijzondere tandheelkundige zorg, zoals orthodontische behandelingen, worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Deze kosten kunnen alleen worden vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering.

Let op: de dekking kan per verzekering verschillen. Lees daarom goed uw polisvoorwaarden door.

Vergoeding reguliere tandheelkundige behandeling vanaf 18 jaar :

Vanaf 18 jaar worden tandartskosten niet meer vergoed door de basisverzekering. Er is een aanvullende verzekering nodig om behandelingen zoals de periodieke controle, vullingen, kroon en brugwerk (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Dit geldt ook voor de behandelingen bij de mondhygiënist.

Tandprothetiek

Bij een nieuwe volledige prothese:

Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard 75% van uw nieuwe prothese rechtstreeks uit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering kan eventueel de resterende 25% voor u vergoeden of een deel ervan.

Bij een nieuwe implantaat prothese / klikgebit:

Voor een klikgebit in de onderkaak is de eigen bijdrage 10% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit. Voor een klikgebit in de bovenkaak is de eigen bijdrage 8% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit. Voor een tegelijkertijd vervaardigd klikgebit in de ene kaak en kunstgebit in de andere kaak is de eigen bijdrage 17%.

Bij een nieuwe partiële / frame prothese:

Voor een partiële – (gedeeltelijke) of frame prothese is geen vergoeding opgenomen in de basisverzekering. Hiervoor dient u een aanvullende tandartsverzekering voor te hebben. Per polis en zorgverzekeraar verschilt de vergoeding sterk. Wij maken graag een begroting voor u, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt informeren naar de vergoedingen.

Reparatie kunstgebit:
Volledige prothese : 90% basisverzekering , 100% i.c.m. een tandarts verzekering.
Partiële prothese : 75% tandartsverzekering.
Implantaat prothese / klikgebit : 90% basisverzekering, 100% i.c.m. een tandarts verzekering.
Rebasing:
Volledige prothese : 90% basisverzekering , 100% i.c.m. een tandarts verzekering.
Partiële prothese : 75% tandartsverzekering.
Implantaat prothese : 90% basisverzekering , 100% i.c.m. een tandarts verzekering.

Hoeveel moet u precies bijbetalen…

Een vraag die we vaak krijgen is ‘Hoeveel moet ik bijbetalen?’. Een vraag die we het liefst direct voor u willen beantwoorden. Maar helaas gaat dat niet altijd. Het bedrag dat u moet bijbetalen is namelijk afhankelijk van meerdere factoren:

  • Welke behandeling wordt bij u uitgevoerd?
  • Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?
  • Heeft uw zorgverzekeraar in hetzelfde kalenderjaar al meer tandheelkundige kosten voor u vergoed?
  • Heeft u uw eigen risico (€385 in 2020) van hetzelfde kalenderjaar al aan uw zorgverzekeraar voldaan?
  • Heeft u naast het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico?

U begrijpt het al. Geen enkele situatie is gelijk en wij hebben ook geen pasklaar antwoord voor u klaar liggen. Om die reden maken wij het liefst een afspraak in onze praktijk, zodat wij kunnen kijken welke behandeling er uitgevoerd moet worden. Tijdens diezelfde afspraak doorlopen we een aantal gegevens en vragen we uw verzekeringsgegevens op bij uw zorgverzekeraar. Op die manier kunnen wij uw vraag pas goed beantwoorden met informatie waar u ook iets aan heeft. Aan de hand van de begroting kunt u dan ook altijd navraag doen bij uw zorgverzekeraar hoe het een en ander verrekend wordt met uw eigen bijdrage en het eigen risico.

Betalingen

Samenwerking met infomedics.

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics.

Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Uw rekening op papier of online?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Sumatrastraat 62hs - 1094NG - Amsterdam - Tel: 020 - 331 9 133